Centralny Bank Turcji - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 
Prezydent Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Prof. Dr Aydin Sayili (1913-1993)
Prezydent Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Prof. Dr Cahit Arf (1910-1997)
Prezydent Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Mimar Ahmet Kemaleddin Bey (1870-1927)
Prezydent Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Fatma Aliye (1862-1939)
Prezydent Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Itri - Buhurizade Mustafa Efendi (1630-1712)
Prezydent Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Yunus Emre (1240-1321)
Lira jako narodowa waluta jest w Turcji podstawowym środkiem płatniczym i w wielu miejscach, poza ośrodkami turystycznymi, inne waluty nie są akceptowane. Lira, podobnie jak przed laty złotówka, przeszła denominację i dawny banknot 1000.000 TRL zastąpiła 1 TRY. Operację przeprowadzono w latach 2005-2008. Od roku 2009 weszły do obiegu nowe nominały, które przedstawiłam powyżej. Więcej informacji o samych banknotach i ich zabezpieczeniu na stronie Centralnego Banku Turcji