Amasya

Amasya pojawiła się na kartach historii około IV w. p.n.e. jako Amaseia. Jej prawdziwy rozkwit rozpoczął się z początkiem III w. p.n.e. gdy za panowania króla Mitrydatesa II stała się stolicą królestwa Pontu. Wspominałam o tym mówiąc o podziale Kapadocji za czasów perskich. W 120 r. p.n.e. król Mitrydates VI Eupator przeniósł stolicę państwa do Synopy. Prowadząc wojny z Rzymem poniósł klęskę w bitwie z Gnejuszem Pompejuszem, który zniszczył Amaseię, a ziemie jego królestwa stały się kolejną rzymską prowincją. Nie pogodził się z tym syn Mitrydatesa Farnaces, zamordował ojca i wystąpił przeciw Rzymowi.
 
Most na Zielonej Rzece Yeşilırmak jest początkiem naszej wyprawy A oto i nasz cel - Kral Kaya Mezarları - skalne grobowce królów Pontu Stąd kamiennym schodkami pójdziemy pod górę
Zmuszony do działania Juliusz Cezar w roku 47 p.n.e. pokonał go pod Zelą i w ten sposób królestwo Pontu na zawsze przestało istnieć. To właśnie z tym wydarzeniem wiążą się pamiętne słowa Juliusza Cezara "Veni, Vidi, Vici", którymi oznajmił swoim przyjaciołom o swoim zwycięstwie. Po Rzymianach, do czasu słynnej bitwy pod Mazikertem w roku 1071, miastem władali Bizantyjczycy. Po nich przyszli Seldżucy i to oni zmienili nazwę miasta na Amasya, czyniąc je stolicą swego emiratu.
 
Ze ścieżki widok na miasto wciśnięte między górskie zbocza Stąd patrzy na miasto historia sięgająca III - I w. p.n.e. Fasady grobowców o wysokości 12 m były kiedyś wyłożone marmurem
To jednak nie koniec burzliwej historii. Amasya przechodziła kolejno w ręce Seldżuków, Mongołów i tureckich Erytnidów aż do roku 1391, gdy na scenie pojawił się osmański sułtan Bajezyd I. Wydarzenia te nie hamowały jednak rozwoju miasta, które za Seldżuków, Mongołów i Osmanów było ważnym ośrodkiem handlu, nauki i kultury.  Teraz stało się też ważnym ośrodkiem militarnym skąd Turcy wyruszali w głąb Persji.
 
Odarte z dawnej świetności są jednak atrakcją turystyczną Spojrzenie z góry na Yeşilırmak i tunel kolejowy Nadrzeczny bulwar Ziya Paşa Bulvarı
Wielu książąt zanim zostało sułtanami sprawowało tu rządy i uczyło się sztuki wojennej m. inn. wspomniany już Mehmed I, Mehmed II czy Bajezyd II. Amasya odegrała też ważną rolę w historii współczesnej i walce o niepodległość. To właśnie tu powstała pierwsza pisemna deklaracja mówiąca o założeniu Republiki Tureckiej.

Schodząc nieco w dół zatrzymujemy się przy murach Pałacu Dziewcząt Kızlar Sarayı był pałacem królów Pontu, potem Seldżuków i Osmanów Jak w każdym historycznym miejscu są też stragany z pamiątkami
Główną atrakcją turystyczną Amasyi pozostają jednak wykute w skałach królewskie grobowce z okresu pontyjskiego. Niestety tylko jeden z nich udało się zidentyfikować na podstawie zachowanej inskrypcji. Należał do króla Farnacesa I (około 185 - 159 r. p.n.e.) Pniemy się pod górę po kamiennych schodach. Część z nich jest bardzo śliska na skutek wytarcia i wilgoci. Mijamy pozostałości murów po Kızlar Sarayı czyli Pałacu Dziewcząt. Fantastyczny widok jest nagrodą za wspinaczkę bo same grobowce niczym specjalnym nie przyciągają. Zapraszam dalej